Achtergrond Frank Havik

Frank Havik heeft Crisis-training.nl BV opgericht in het voorjaar van 2010. De hoofdactiviteit van het bedrijf is crisismanagement en crisiscommunicatie. Het is een opleidingsinstituut dat werkt vanuit het principe van een 'leven lang leren'. Het lesprogramma wordt aangeboden op basis van Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO)

Voor meer informatie over de opleidingen en trainingen die worden aangeboden: Crisis-training.nl BV

Meer over Frank Havik (1955)

Havik is van oorsprong journalist en heeft na zijn studie in 1992 als verslaggever gewerkt bij de regionale omroep RTV Noord Holland. In 1993 ging hij aan de slag als radioverslaggever bij de NOS. Tussen 1993 en 2003 heeft hij voor Radio 1 verslag gedaan van alle grote rampen- en calamiteiten in ons land.

Eind 2003 stapte Havik over naar de overheid. Voor het ministerie van BZK werkte hij als senior communicatieadviseur voor het Expertisecentrum Risico- en Crisiscommunicatie (ERC). Bij het ERC co√∂rdineerde hij bij crisissituaties het Nationaal Voorlichtings Centrum (NVC) en hij stond regelmatig gemeenten of bedrijven bij tijdens een calamiteit of crisissituatie.

Havik is directeur van Crisis-training.nl BV. Hij is als docent/trainer gespecialiseerd in crisiscommunicatie, ontwikkeling van e-learning modules, virtuele oefenomgeving en het verzorgen van mediatrainingen.